Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w CKU

 

Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy szkół – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (opiekun medyczny – grupa 6 i fryzjer – grupa 7) odbędzie się 8 września 2017 r. o godzinie 15:30.

Rozpoczęcie zajęć dla uczestników pozostałych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 15:30.