Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

Zapraszamy do odbioru świadectw 25 sierpnia 2017 r. od godziny 13:30.