Uwaga – zdający egzamin zawodowy w czerwcu 2017 r.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec- lipiec 2017 r. został ustalony na 25 sierpnia 2017 r.

Data i godzina odnioru świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie będzie podana w odrębnym komunikacie.