Uwaga słuchacze szkoły policealnej – Technik Sterylizacji Medycznej

 

Zajęcia dodatkowe z przedmiotu “Podstawy przedsiębiorczości” odbędą się 7.04.2017 r. w godzinach 14:00 – 20:00.