EDUKACJA, TRZEŹWOŚĆ, ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie uczestniczyć w projekcie „EDUKACJA, TRZEŹWOŚĆ, ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO”.

Celem nadrzędnym jest podniesienie świadomości dotyczącej życia w trzeźwości. Realizatorom projektu zależy na ukazaniu wartości zdrowia jako potencjału, uświadomienie problemu i sygnałów ostrzegawczych informujących o możliwości uzależnienia się organizmu od alkoholu, kształtowanie umiejętności różnego rodzaju rozwiązywania własnych problemów bez sięgania po alkohol.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kampanie edukacyjne na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z naciskiem na  szkodliwość spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Zainteresowani tematem będą mogli wziąć udział w konkursie na esej. Projekt zwieńczy konferencja podsumowująca przeprowadzone zadania.