Uwaga zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń- luty 2017

 

31 marca 2017 roku – ogłoszenie wyników egzaminu oraz odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie w sekretariacie CKU.