Uwaga słuchacze I semestru Szkoły Policealnej “technik sterylizacji medycznej”

 

Zajęcia z Panią Małgorzatą Cichońską odbędę się 9 marca 2017 r. w godzinach 13:30 – 19:00 w ZOZ ul. Szymanowskiego 11 (Szpital miejski).