Harmonogram przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja czerwiec-lipiec 2017

Część pisemna   –  20 czerwca 2017 roku

Godzina 10.00

A.12. Wykonywanie usług krawieckich

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

Godzina 12.00

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Godzina   14.00

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Część  praktyczna

DATA KWALIFIKACJA

 

GODZINA
26.06.2017r. R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 9.00
28.06.2017r. A.12. Wykonywanie usług krawieckich

 

9.00
28.06.2017r. Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 8.00

12.00

16.00

 

29.06.2017r. Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 12.00
29.06.2017r. R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 8.00

12.00

16.00

30.06.2017r. R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 8.00

12.00

28.06.2017r. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 8.00