Program konferencji – EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH – 8.12.2016 r.

 

9:30 – rejestracja uczestników

10:00 – otwarcie konferencji

10:10 – wystąpienia zaproszonych gości

10:30 – Współczesne wyzwania dla kształcenia dorosłych w PolsceBożena Mayer-Gawron (wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)

10:50 Metody i formy wspierania kształcenia dorosłych przez organ nadzoru pedagogicznego – Kazimierz Mądzik (Świętokrzyski Kurator Oświaty)

11:10Doświadczenia w kształceniu dorosłych w Centrach Kształcenia Ustawicznego w Polsce – Joanna Kowalska (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego)

11:30Jak wspierać dorosłych w procesie uczenia się. Prezentacja doświadczeń zdobytych w takcie realizacji projektu międzynarodowego w ramach programu Erasmus + „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych, a szanse i nowe wyzwania dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli” – Aneta Bródka (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

11:50Metody i formy  stosowane w doskonaleniu nauczycieli, doświadczenia wyniesione ze spotkań z dorosłymi słuchaczami – Agnieszka Sprzęczka- Piłacik i Małgorzata Majta (Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach)

12:10Wolontariat w szkołach dla dorosłych jako forma wpływająca pozytywnie na jakość kształcenia – Maria Piekarz (dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli)

12:30 – dyskusja

13:00 – poczęstunek