O efektywnym kształceniu dorosłych

 

Czwartkową konferencją zainicjowaliśmy cykl spotkań poświęconych tej tematyce. Wspólnie z przybyłymi gośćmi, wśród których byli obecni reprezentująca MEN wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU na czele z prezes Joanną Kowalską, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Rektor WSBiP dr Izabela Zaborowska oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół dla dorosłych z regionu, zastanawialiśmy się nad wsparciem placówek dla dorosłych. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na bardzo ważną rolę kształcenia ustawicznego.

Wszyscy byli zgodni, że należy mocno promować i wspierać centra kształcenia ustawicznego, które pomagają uzupełnić wykształcenie, świadczą doradztwo zawodowe, a przede wszystkim dają szansę uzupełnienia kwalifikacji i szybkiej zmiany profesji.

Download (PPTX, 544KB)

Download (PPTX, 140KB)

Download (PPTX, 1.88MB)

Download (PPTX, 1.48MB)

Download (PPTX, 1.71MB)