Nowy kierunek w szkole policealnej – technik sterylizacji medycznej

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (z wykształceniem minium średnim) na nowy przyszłościowy kierunek w szkole policealnej – technik sterylizacji medycznej.

Bezpłatna roczna nauka rozpocznie się w lutym 2017 r.

Ogłoszenie