OD POMYSŁU DO SUKCESU

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako Partner Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizuje konferencję „Od pomysłu do sukcesu”, która odbędzie się
18 listopada br. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej CKU w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczych postaw wśród naszych słuchaczy, świadomy rozwój oraz aktywną postawę wobec życia,
w tym inicjatyw biznesowych. Program konferencji koncentruje się wokół zagadnień dotyczących: rejestracji działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców
w stosunku do ZUS, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, praktycznych aspektów prowadzenia działalności na przykładzie stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorstw.

Program konferencji – od pomysłu do sukcesu