NAUCZYCIELE CKU SĄ NA BIEŻĄCO Z NOWINKAMI

 

Nauczycielki informatyki CKU wzięły udział w Świętokrzyskich Dniach Informatyki, organizowanych przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, któremu towarzyszyły targi INNO-TECH EXPO – Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii. Program Świętokrzyskich Dni Informatyki miał na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań i zarządzania IT.
Prelegenci omówili m. in. funkcjonowanie Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków, działania MEN związane z pilotażowym wdrażaniem nowej podstawy programowej informatyki oraz pilotażowym wdrażaniu nowej podstawy programowej informatyki w województwie świętokrzyskim. Nie zabrakło wystąpień dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w placówkach oświatowych, jak również pokazów programowania robotów mBot w graficznym środowisku Scratch 2.0.