Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 171. styczeń – luty 2017

 

Część pisemna egzaminu – 12 stycznia 2017 roku

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – godzina 12:00
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – godzina 12:00
Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – godzina 14:00

Część praktyczna egzaminu

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – 9 stycznia 2017 r. godz. 13:00 (czas trwania – 120 minut)
Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – 30 stycznia 2017 r. godz. 8:00, 12:00, 16:00 (czas trwania – 120 minut)
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – 13 lutego 2017 r. godz. 15:00 oraz 14 lutego 2017 r. godz. 15:00 (czas trwania – 180 minut)
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – 22 lutego 2017 r. godz. 16:00 oraz 23 lutego 2017 r. godz. 16:00 (czas trwania 150 minut)