BYŁO TWÓRCZO, INSPIRUJĄCO I MERYTORYCZNIE – KONFERENCJA W CKU

 

W piątek w sali konferencyjnej CKU odbyła się konferencja nt. Skutecznego poradnictwa i doradztwa zawodowego w edukacji pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, którą gminna placówka zorganizowała we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia i upowszechnianie wiedzy w tym obszarze. Konferencja jest również namacalnym przykładem realizacji postanowień umowy o współpracy, jaką obie instytucje podpisały.

U genezy konferencji leżało kilka czynników; niedosyt efektywnych szkoleń na temat doradztwa zawodowego, zwłaszcza w szkołach dla dorosłych, co za tym idzie brak pogłębionej refleksji w tym temacie przy jednoczesnym deklarowanym i chyba coraz bardziej zauważalnym renesansie szkolnictwa zawodowego, konkurencyjności na rynku pracy i wszechobecnej kulturze sukcesu. Zależy nam w pierwszej kolejności na upowszechnieniu znaczenia doradztwa edukacyjnego, następnie na wypracowaniu efektywnych programów i inspirowanie się wzajemnie dobrymi praktykami.

Obok referentów, tj. dr. Sylwestra Scisłowicza, dr Małgorzaty Krawczyk-Blicharskiej, kierownik w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Anny Stelmach, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach Małgorzaty Urban, kierownik w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Izabeli Juszkiewicz głos zabrali w imieniu patronów honorowych, tj. Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego – Małgorzata Stafijowska oraz w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika – starszy wizytator Wiesław Gruszka. Rangę konferencji podkreślili swoją obecnością i swoimi wypowiedziami także kierownik w Ośrodku Rozwoju Edukacji Jerzy Bielecki, przedstawicielka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego Maria Piekarz, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, prezes Józef Grabowski, przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego Katarzyna Sobczyk i Anna Dymanowska, pracownicy Centrum Integracji społecznej na czele z dyrektor Karoliną Nowak, dyrektorzy i pracownicy CKU i CKP z Kielc, Starachowic oraz Staszowa. Szkoły ostrowieckie były reprezentowane przez dyrektorów i pedagogów gimnazjów, dyrektor ZDZ Izabelę Pustułę oraz dyrektora ZS nr 3 Czesława Golisa.

O tym, że konferencja była udana, świadczy żywa dyskusja, momentami nawet bardzo emocjonująca.

Konferencja dała początek pewnym pomysłom, które zamierzamy realizować, to tylko punkt wyjścia do jeszcze efektywniejszego działania w zakresie podnoszenia jakości doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Bardzo dziękujemy za obecność, cenną dyskusję i pomoc wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie konferencji.

Download (PPTX, 176KB)

Download (PDF, 1.66MB)

Download (PPTX, 464KB)

Download (PPTX, 164KB)

Download (PPTX, 619KB)

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC