Egzamin w terminie poprawkowym (maturalny poprawkowy)

 

Termin egzaminu poprawkowego – 23.08.2016 r. godz. 9:00. Prosimy osoby, które złożyły oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego, o przybycie co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości.