REKRUTACJA 2016

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do LO dla Dorosłych będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w placówce do 15.07.2016 r., a przyjętych – do 20.07.2016 r.
Po rekrutacji uzupełniającej – odpowiednio do 17.08.2016 r. i  22.08.2016 r.