W CKU odbył się I Miejski Konkurs Języka Ankielskiego FACE TO FACE WITH ENGLISH

 

3 czerwca 2016 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się I Miejski Konkurs Języka Angielskiego „Face to Face with English” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu miasta. Etap miejski poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się 13 maja br. Na podstawie testu przeprowadzonego w macierzystych placówkach wyłoniono 18 finalistów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu. Do etapu miejskiego przystąpiło 18 uczniów reprezentujących 9 szkół podstawowych z terenu naszego miasta.

Konkurs miał na celu propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku angielskim, przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej. Na etapie miejskim i szkolnym konkurs składał się z jednej części  pisemnej, podczas której sprawdzana były znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Pytania testowe zarówno w teście eliminacyjnym jak i finałowym przygotowane zostały przez nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyski – Ilonę Suder i Aleksandrę Maj.

Uroczystego otwarcia konkursu w imieniu Pana Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego dokonała pani Agnieszka Batóg z Biura Prezydenta Miasta.


I miejsce zdobył Konrad Grunt
z PSP nr 4.

II miejsce ex aequo uzyskali Aleksandra Szala i Filip Nalewaj z PSP nr 1.

III miejsce wywalczył Filip Popławski z PSP nr 7.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.