Porozumienie między CKU a WSBiP

 

W piątek dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego podpisały umowę o współpracy. Tak naprawdę to tylko formalność, ponieważ obie jednostki wspierają się merytorycznie i organizują wspólne inicjatywy, włączają się także w swoje działania.

Współpraca tyczy pomocy merytorycznej przy opracowaniu programów nauczania zarówno dla słuchaczy, jak i studentów, poprzez organizowanie okolicznościowych wykładów, prelekcji, wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, np. konferencji, publikacji.

Chcemy wspierać naszych słuchaczy w dalszym rozwoju edukacyjnym, zawodowym, chcemy zachęcać ich do kontynuowania kształcenia również na uczelniach wyższych.