Obchody dnia języka ojczystego

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, organizując akcję „Wybierz najpiękniejsze słowo w języku polskim”. Celem organizatorów było upowszechnianie pięknej polszczyzny i traktowanie języka jako wartości. Język bowiem o nas świadczy. Według UNICEF niemal połowa z sześciu tysięcy języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu dwóch, trzech pokoleń. Od 1950 roku „zamilkło” 250 języków. Każdego roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie językowej różnorodności świata.

SONY DSC

W akcji wzięły udział ostrowieckie przedszkola, szkoły wszystkich typów oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości. W poniedziałek odbyło się podsumowanie wydarzenia. Zwycięskim słowem została „miłość”.

SONY DSC

– Bardzo nas cieszy, że nasi młodzi mieszkańcy dostrzegają potęgę miłości, tak bardzo cenią tę wartość. Pozostałe propozycje także wiążą się z miłością, nie ma bowiem wolności bez miłości, nie powiemy przepraszam, jeśli nie będziemy umieli kochać. Mama, rodzina, przyjaciele nie będą ważni, jeśli nie będziemy zdolni do tego uczucia. Miłość wyraża – jak to słusznie uzasadniła jedna ze szkół – więcej niż tysiąc słów. Wymyka się ramom definicyjnym, również jej etymologia nie jest w pełni wyjaśniona. Oby tylko tej miłości było wokół nas więcej – skomentowała dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.