Projekt UCZYMY SIĘ SIEBIE NAWZAJEM dobiegł końca

 

Projekt “Uczymy się siebie nawzajem” organizowany przez Stowarzyszenie “Źródło” właśnie dobiegł końca. Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne i ich rodzice, którzy wspólnie brali udział m.in. w zajęciach informatycznych czy florystycznych. Do projektu zaangażowało się CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem Stowarzyszenia “Źródło” działającego w Zespole Szkół Specjalnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Projekt “Uczymy się siebie nawzajem” zakończył się specjalną konferencją, która odbyła się w CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na konferencji zaprezentowano prace jakie podczas zajęć wykonali uczestnicy projektu.