CKU w trosce o język

 

20 marca 2015 r. na zaproszenie dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z wykładem na temat zmian znaczeniowych wyrazów i związanych z tym kwestii poprawnościowych wystąpiła dr hab. Joanna Senderska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydarzenie odbyło się w związku z zainicjowanymi w lutym przedsięwzięciami mającymi na celu propagowanie pięknej polszczyzny. Po wykładzie zainteresowani długo jeszcze dyskutowali z prowadzącą na temat wielu skomplikowanych zagadnień językowych. Wśród odbiorców zasiadły reprezentacje Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza, Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10, Biblioteki Pedagogicznej; byli dyrektorzy placówek oświatowych (PP nr 21), nauczyciele i duża reprezentacja młodzieży.