Oferta dla wszystkich

 

Wykształcenie w kierunkach, które gwarantują zatrudnienie – taki cel postawiła sobie dyrekcja i kadra Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Św. Nowa oferta edukacyjna szkoły przygotowana została w oparciu o dane statystyczne urzędów pracy i konsultacje z pracodawcami. Pojawia się więc szansa dla absolwentów na znalezienie pracy.